Virginia Beach Finance

Nov 30 2017

Europska farmakopeja #halmed, #almp, #agencija #za #lijekove #i #medicinske #proizvode, #lijek, #baza #lijekova, #dozvole #za #lijekove, #dozvole #za #medicinske #proizvode, #odobravanje #lijekova, #provjera #kakvoće #lijekova, #neispravnost #u #kakvoći #lijekova, #hrvatska #farmakopeja, #farmakovigilancija, #sigurna #primjena #lijekova, #regulatorna #agencija, #medicinski #proizvodi, #središnje #etičko #povjerenstvo


#

Lijekovi

  • Naslovnica
  • Lijekovi
  • Farmakopeja
  • Europska farmakopeja

Europska farmakopeja

Europska farmakopeja nastala je 1964. godine Konvencijom o izradi Europske farmakopeje pod okriljem Vijeća Europe. Objavljuje je Europsko ravnateljstvo za kakvoću lijekova i zdravstvenu skrb (European Directorate for the Quality of Medicines and HealthCare / EDQM) Vijeća Europe (Council of Europe) u Strasbourgu.

Republika Hrvatska je od 1994. godine potpisnica Konvencije i Protokola o izradi Europske farmakopeje čime je preuzeta obveza njene primjene u praksi. Kroz rad delegata u Komisiji Europske farmakopeje i stručnjaka u radnim tijelima sudjeluje u izradi Europske farmakopeje.

Intenzivan rad europskih stručnjaka rezultira objavom novog cjelovitog izdanja Europske farmakopeje svake tri godine, a svake godine objavljuju se jo tri Dodatka s novim, ispravljenim i revidiranim tekstovima.

Mnogi zanimljivi podaci o Europskoj farmakopeji mogu se pronaći na internetskoj stranici www.edqm.eu .

Nacionalno farmakopejsko tijelo (NPA) čini jednu od grupa u mreži zainteresiranih strana čiji rad koordinira Komisija Europske farmakopeje. U Republici Hrvatskoj ulogu nacionalnog farmakopejskog tijela ima Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED).

Europska farmakopeja s dodacima izdaje se prema dolje navedenom planu izdavanja:

Europska farmakopeja dostupna je u tri oblika; kao knjiga, online (uključujući aplikacije za pametni telefon i tablet) te na USB prijenosnoj memoriji. Knjiga se objavljuje na službenim jezicima Europske farmakopeje – na engleskom i francuskom jeziku. Online i USB oblik su dvojezični i kumulativni (svaki Dodatak objedinjen je s osnovnim izdanjem u cjelovitu verziju).

Europska farmakopeja i njeni dodaci mogu se naručiti na:

EDQM HealthCare Publications (European Pharmacopoeia)
7 all e Kastner
CS 30026
F-67081 Strasbourg Cedex 1
France
Tel: +33 (0)3 88 41 30 30
Fax: +33 (0)3 88 41 27 71
e-mail: via EDQM HelpDesk
http://www.edqm.eu (odabrati Visit the EDQM Store. https://store.edqm.eu/index.html )

Poredbene tvari i poredbeni spektri Europske farmakopeje naručuju se na:

Na internetskoj stranici EDQM-a također je moguće provjeriti certifikat ljekovite tvari o sukladnosti s monografijom Europske farmakopeje (CEP).

Za Pacijente i javnost

Za Zdravstvene radnike

Za Predstavnike industrije

Copyright 2007-2017. Agencija za lijekove i medicinske proizvode.
Sva prava pridržana.


Written by admin


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *